16-17 października 2020, Wrocław, Wrocław_Studio

OKULISTYKA-KONTROWERSJE X Międzynarodowa Konferencja


Prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło
Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego


KOMITET ORGANIZACYJNY

dr n. med. Joanna Adamiec-Mroczek
dr Wojciech Czak
dr n. med. Małgorzata Gajdzis
dr Iwona Helemejko
dr n. med. Joanna Jakubaszko-Jabłońska
dr hab. n. med. Radosław Kaczmarek
dr n. med. Magdalena Koziorowska
dr Julia Kręcicka
dr n. med. Patrycja Krzyżanowska-Berkowska
dr n. med. Małgorzata Mulak
dr n. med. Maria Pomorska
dr n. med. Joanna Przeździecka-Dołyk
dr Wiktoria Pytrus
dr Agnieszka Rafalska
dr n. med. Marek Szaliński
dr Urszula Szydełko
dr Martyna Tomczyk-Socha
dr hab. n. med. Anna Turno-Kręcicka
dr n. med. Hanna Zając-Pytrus
dr Katarzyna Zimmer

Wrocław_Studio
Powstańców Śląskich 95
53-332 Wrocław

16-17 października 2020

BIURO ORGANIZATORA

Biuro Organizacji Konferencji InspireCongress Sp. z o. o.
ul. Powstańców Śląskich 95
53-332 Wrocław
Tel.: 71 780 90 52
Faks: 71 780 90 54
E-mail: biuro@inspirecongress.pl

WSPÓŁORGANIZATOR

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
ul. Powstańców Śl. 95,
53-332 Wrocław
Tel.: +48 71 780 90 52
Faks: +48 71 780 90 54
E-mail: fundacja@fundacjanauki.pl

PARTNER NAUKOWY

Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
50-556 Wrocław, ul. Borowska 213
Tel.: 71 736 43 00
Faks: 71 736 43 09
E-mail: klo@usk.wroc.pl