16-17 października 2020, Wrocław, Wrocław_Studio

OKULISTYKA-KONTROWERSJE online X Międzynarodowa Konferencja


SESJA PLAKATOWA

 

 1. Ostrość wzroku w warunkach fiksacji niecentralnej >>> ZOBACZ PLAKAT
  Kamila Hebdowska 1, Marta Szmigiel 2

  1. Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wrocław
  2. Katedra Optyki i Fotoniki, Politechnika Wrocławska, Wrocław

 1. Cyklosporyna w kroplach do oczu w zespole suchego oka >>> ZOBACZ PLAKAT      
  Justyna Szkudlarek-Wodzińska 1, Justyna Chylewska 2, Joanna Przeździecka – Dołyk 2,3, Robert Leszek 1, Marta Misiuk-Hojło 3

  1. Oddział Okulistyczny, 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
  2. Katedra Optyki i Fotoniki, Politechnika Wrocławska

  3. Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 2. Pokonywanie tyflobarier: dostępność cyfrowa, informacyjno – wizualna i architektoniczna >>> ZOBACZ PLAKAT
  Justyna Chylewska, Natalia Ratajczak-Szponik, Tomasz Jasica, Wojciech Drzewiński, Katarzyna Skowron
  Zespół Laboratoriów Naukowo – Badawczych, Laboratorium Tyfloinformatyczne, Politechnika Wrocławska

   

 3. Automatyczna analiza numeryczna skanów optycznej koherentnej tomografii siatkówki - diagnostyka morfologii zmian naczyniówkowych >>> ZOBACZ PLAKAT
  Fabian Dębowy 1,2, Jacek Olszewski 1, Joanna Przeździecka-Dołyk 1,3
  1. Department of Optics and Photonics, Faculty of Fundamental Problems of Technology, Wroclaw University of Science and Technology, Wrocław
  2. Wrocław University of Science and Technology SPIE Student Chapter
  3. Department of Ophthalmology, Wroclaw Medical University

   

 4. Ostrość wzroku w warunkach fiksacji pozadołeczkowej >>> ZOBACZ PLAKAT
  Justyna Brzozowicz 1, Marta Szmigiel 2
  1. Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wrocław
  2. Katedra Optyki i Fotoniki, Politechnika Wrocławska, Wrocław

 1. Nieinwazyjne i inwazyjne metody oceny zespołu suchego oka >>> ZOBACZ PLAKAT
  Magdalena Miller 1,2, Anna Rurak 1,2, Joanna Przeździecka-Dołyk 1,2
  1 Katedra Optyki i Fotoniki, Politechnika Wrocławska,
  2 Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich

 1. Zależność mikroruchów gałki ocznej od ułożenia głowy >>> ZOBACZ PLAKAT
  Hanna Mojska 1, Marta Szmigiel 2
  1. Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wrocław
  2.  Katedra Optyki i Fotoniki, Politechnika Wrocławska, Wrocław

 1. Badanie widzenia barwnego przy pomocy testu farnsowrtha munsella 100 hue standardowego oraz komputerowego >>> ZOBACZ PLAKAT
  Sylwester Wycichowski 1, Marta Szmigiel 2
  1. Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska
  2. Katedra Optyki i Fotoniki, Politechnika Wrocławska 

 1. Metody oceny jakości filmu łzowego >>> ZOBACZ PLAKAT
  Anna Rurak1,2, Magdalena Miller 1,2, Joanna Przeździecka-Dołyk 1,2
  1. Katedra Optyki i Fotoniki, Politechnika Wrocławska,
  2. Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersytet Medyczny im Piastów Śląskich

 1. Toksyczne zapalenie błony naczyniowej w przebiegu chemioterapii ostrej białaczki szpikowej >>> ZOBACZ PLAKAT
  Karolina Czajor, Anna Turno-Kręcicka, Patrycja Krzyżanowska-Berkowska, Marta Misiuk- Hojło
  Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

 1. Uraz tępy gałki ocznej u dziecka – analiza postępowania terapeutycznego w zależności od zakresu uszkodzenia struktur oka >>> ZOBACZ PLAKAT
  Marta Pysz, Judyta Krent, Patrycja Krzyżanowska-Berkowska, Karolina Czajor, Marta Misiuk-Hojło
  Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

 1. Obustronna makulopatia w przebiegu terapii tamoksyfenem >>> ZOBACZ PLAKAT
  Anna Turno-Kręcicka 1, Karolina Czajor 1, Julia Kręcicka 2, Agnieszka Rafalska 1
  1. Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  2. Uniwersytecki Szpital Kliniczny

 1. Późna manifestacja dwóch typowych objawów ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń – opis przypadku >>> ZOBACZ PLAKAT
  Julia Kręcicka, Wojciech Pittner, Iwona Helemejko, Anna Turno-Kręcicka
  Klinika i Katedra Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

 1. Wczesne rozpoznanie warunkiem skuteczności leczenia  w grzybiczym zapaleniu rogówki  >>> ZOBACZ PLAKAT
  Marek Szaliński 1, Joanna Przeździecka-Dołyk 1,2,3, Małgorzata Gajdzis4, Michał Karaszewski 5, Anna Turno-Kręcicka 1

  1. Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  2.  Katedra Optyki i Fotoniki, Politechnika Wrocławska
  3.  University of Edinbourgh
  4.  Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
  5.  Katedra Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

 1. Rozpoznanie grzybiczego zapalenia wnętrza gałki ocznej na podstawie obrazu klinicznego – opis przypadku >>> ZOBACZ PLAKAT
  Martyna Słomska, Marek Szaliński, Hanna Zając-Pytrus, Anna Turno-Kręcicka
  Klinika i Katedra Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

 1. Xanthogranuloma juvenile jako przyczyna krwotoku do komory przedniej oka u dziecka >>> ZOBACZ PLAKAT
  Wiktoria Pytrus, Aleksandra Zgryźniak, Patrycja Krzyżanowska-Berkowska, Karolina Czajor, Marta Misiuk-Hojło
  Klinika i Katedra Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

         17. Telemedycyna w okulistyce w dobie pandemii COVID-19 >>> ZOBACZ PLAKAT

          M. Kowalik-Jagodzińska 1,2, A. Turno-Kręcicka 1,2
         1. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
         2. Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu


 1.  CRS, jako ostrzeżenie od organizmu – przypadki kliniczne >>> ZOBACZ PLAKAT
  Katarzyna Zimmer 1,2, Wojciech Pittner 2, Joanna Adamiec – Mroczek 1,2, Anna Turno-Kręcicka 1,2
  1 Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  2 Uniwersytecki Szpital Kliniczny We Wrocławiu

 

 

 


 

Streszczenia prac należy zgłosić poprzez system rejestracji online lub mailowo na adres: akonopka@inspirecongress.pl.

 


JAK PRZYGOTOWAĆ STRESZCZENIE?
Oryginalny język razem z tytułem, autorami i afiliacjami powinien zawierać maksymalnie 2200 znaków. Całość tekstu proszę opracować jednolicie bez wyróżnień i spacji czcionką 12p Times New Roman z jednym odstępem między wierszami z marginesem normalnym po 2,5 cm z każdej strony arkusza, bez justowania z wysunięciem dla akapitu 1,25.

POBIERZ WYTYCZNE


Gotowe  plakaty  należy przesłać najpóźniej do dnia 12 października 2020 r. na adres mailowy: akonopka@inspirecongress.pl

Wrocław_Studio
Powstańców Śląskich 95
53-332 Wrocław

16-17 października 2020

BIURO ORGANIZATORA

Biuro Organizacji Konferencji InspireCongress Sp. z o. o.
ul. Powstańców Śląskich 95
53-332 Wrocław
Tel.: 71 780 90 52
Faks: 71 780 90 54
E-mail: biuro@inspirecongress.pl

PARTNER NAUKOWY

Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
50-556 Wrocław, ul. Borowska 213
Tel.: 71 736 43 00
Faks: 71 736 43 09
E-mail: klo@usk.wroc.pl