16-17 października 2020, Wrocław, Wrocław_Studio

OKULISTYKA-KONTROWERSJE online X Międzynarodowa Konferencja


PROGRAM SESJI SATELITARNYCH

Sesje satelitarne dostępne przez cały czas trwania konferencji


SESJA SATELITARNA

Piątek, 16.10.2020 r., 15.10 – 16.10

Aktualne wyzwania terapeutyczne w leczeniu zachowawczym jaskry

prof. dr hab. Iwona Grabska-Liberek
Gdzie jest pacjent z jaskrą? Przestrzeganie zaleceń terapii przewlekłej w dobie COVID-19

 

dr hab. n. med. Anna Zaleska-Żmijewska
Z poradni na salę operacyjną. Czy leczenie operacyjne jaskry jest zdeterminowane wcześniejszą terapią zachowawczą?
 

prof. dr hab. Marta Misiuk-Hojło
Gdy mniej znaczy skuteczniej. Strategia redukcji w miejsce eskalacji terapii zachowawczej jaskry. Analiza przypadków klinicznych


SESJA SATELITARNA

Piątek, 16.10.2020 r.,18.30 –18. 50

 Taptiqom – czy przełom w leczeniu jaskry?

Prof. dr hab. Marta Misiuk-Hojło
 


SESJA SATELITARNA
Piątek, 16.10.2020 r., 19.10 – 19.30


 Czy pranoprofen jest lekiem kontrowersyjnym?
Prof. dr hab. Marta Misiuk-Hojło

 


SESJA SATELITARNA
Sobota, 17.10.2020 r., 9.40 – 10.00

Miejsce fluorochinolonów nowej generacji w  leczeniu infekcji bakteryjnych oka     

Prof. dr hab. Marta Misiuk-Hojło
 


SESJA SATELITARNA
Sobota, 17.10.2020 r., 9.00 – 9.30

 

Wczesne stadia retinopatii cukrzycowej – czekać czy leczyć?
Punkt widzenia okulisty
Prof. dr hab. Marta Misiuk-Hojło

Kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Punkt widzenia diabetologa
Prof. dr hab. Leszek Czupryniak

Kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 


 

 

Wrocław_Studio
Powstańców Śląskich 95
53-332 Wrocław

16-17 października 2020

BIURO ORGANIZATORA

Biuro Organizacji Konferencji InspireCongress Sp. z o. o.
ul. Powstańców Śląskich 95
53-332 Wrocław
Tel.: 71 780 90 52
Faks: 71 780 90 54
E-mail: biuro@inspirecongress.pl

PARTNER NAUKOWY

Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
50-556 Wrocław, ul. Borowska 213
Tel.: 71 736 43 00
Faks: 71 736 43 09
E-mail: klo@usk.wroc.pl